PROCEDURE

i

ODLUKA O IMENOVANJU JEDNOG PREDSTAVNIKA RADNIKA U DOMSKI ODBOR

3.5.2021.
i

ZAPISNIK O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA JEDNOG PREDSTAVNIKA RADNIKA U DOMSKI ODBOR

i

ZAPISNIK O PRETHODNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U DOMSKI ODBOR

i

LISTA KANDIDATA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U DOMSKOM ODBORU

i

PRIJEDLOG ZA IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA U DOMSKI ODBOR

i

Procedura zaprimanja i provjere računa

i

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

i

Procedura o blagajničkom poslovanju

i

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje

i

Procedura stvaranja ugovorenih obveza

i

Procedura stjecanja i raspolaganja nekretninama