PRAVILNICI i POSLOVNICI

i

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

i

PRAVILNIK O RADU

i

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE U DOMU

i

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU I KORIŠTENJU PRIHODA ZA POSEBNE NAMJENE

i

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA TE PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

i

PRAVILNIK O POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA TE PROCJENI I VREDNOVANJU KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

i

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU

i

PRAVILNIK O RADU VIJEĆA ODGAJATELJA

i

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA RODITELJA

i

POSLOVNIK O RADU DOMSKOG ODBORA

i

AKT O POKRIĆU MANJKOVA

i

AKT O TROŠENJU VIŠKOVA