domski list polet

broj 19 – godina 2015.

UREDNIŠTVO
Mentorica
Đurđica Kamenjarin, prof.
Učenice
Ivona Ćorić, Tamara Gašpar,
Iva Krilić, Silvija Mlikota, Tea Pešo,
Jasmina Tokalić, Tina Tomašić

SURADNICI
Ravnateljica
Vera Biočić, prof.
Odgajateljice
Daria Sladoević, dipl.uč.
i Vlatka Vladilo, prof.
Medicinska sestra
Marina Bauk
Učenice
Katija Barbir, Marina Čavka,
Antonija Grljušić, Magdalena
Mauko, Vita Oreb, Marija Petrović,
Anđela Samardžić

FOTOGRAFIJE
Učenice i odgajateljice

LEKTURA
Zorana Granić, dipl.uč.

NASLOVNICA
Vrime o’ ruzine, Vlatka Vladilo

Ovdje možete preuzeti digitalno izdanje ovog broja domskog lista Polet:

Polet br. 19 – List ženskoga đačkog doma Split

Polet br. 19 – poster