domski list polet

broj 20 – godina 2016.

UREDNIŠTVO
Mentorica
Đurđica Kamenjarin, prof.
Učenice
Ivona Ćorić, Antonija Grljušić, Iva
Krilić, Jasmina Tokalić

SURADNICE
Učenice
Barbara Bezer, Ivana Bilić, Marina
Čavka, Mia Hržić Vulić, Ela Kovačić,
Helena Krnetić, Klara Latinac, Vita
Oreb, Marija Petrović, Nina Radić,
Marija Trojković, Jelena Zorić
Odgajateljice
Majda Barada, prof.
Vlatka Vladilo, prof.

FOTOGRAFIJE

Učenice i odgajateljice

LEKTORICA
Zorana Granić, dipl. uč.

FOTOGRAFIJA
NASLOVNE STRANICE
Trag u beskraju, Vlatka Vladilo

Ovdje možete preuzeti digitalno izdanje ovog broja domskog lista Polet:

Polet br. 20 – List ženskoga đačkog doma Split

Polet br. 20 – Literarni pokušaji (podlistak)

Polet br. 20 – poster