domski list polet

broj 21 – godina 2017.

UREDNIŠTVO
Mentorica
Đurđica Kamenjarin, prof.
Učenice
Ivona Ćorić, Antonija Grljušić,
Iva Krilić, Jasmina Tokalić

SURADNICE
Učenice
Ivana Bilić, Ivana Brnas,
Barbara Cetinić, Julia Mihovilović,
Lucija Miljak, Vita Oreb,
Marija Petrović, Leonarda Popović,
Stella Roso, Jelena Škaro
Odgajateljica
Vlatka Vladilo, prof.
Pedagoginja
Melita Anušić, mag. philol. angl. et paed.

FOTOGRAFIJE
Učenice i odgajateljice

LEKTORICA
Zorana Granić, dipl. uč.

FOTOGRAFIJA
NASLOVNE STRANICE
Barbara Cetinić, Mreže

Ovdje možete preuzeti digitalno izdanje ovog broja domskog lista Polet:

Polet br. 21 – List ženskoga đačkog doma Split

Polet br. 21 – Pokušaji (podlistak)

Polet br. 21 – poster