domski list polet

broj 25 – godina 2021.

UREDNIŠTVO
Učenice
Antonela Dominiković, Ivana Čepo,
Smiljana Gudelj, Dora Pašalić, Anita
Vudrag
Mentorica
Đurđica Kamenjarin, prof.

SURADNICE
Učenice
Vanessa Barbir, Lea Čepo, Chiara Erstić,
Mia Guja, Nina Ivelja, Morena Jerković,
Ana Kaselj, Nina Leleković, Josipa
Lozančić, Natali Mikulandra, Barbara
Parunov, Romina Pazarac, Božena Perić,
Mikaela Pivalica, Marija Smolić, Mia
Stančić, Karolina Trojković, Matilda
Trojković
Profesorica
Maja Jelavić-Šako, prof.
Odgajateljice
Majda Barada, prof. i Zrinka Šarić Mužinić, prof.,
Pedagoginja
Ana Gizdić, prof.

FOTOGRAFIJE
Naslovna stranica
Matea Jagar i Ivana Lozančić:
Semafor života
Portreti maturantica
Ivana Lozančić
Ostale fotografije
Arhiva Doma

LEKTORICA
Maja Jelavić-Šako, mag. hrvatskog jezika
i književnosti i mag. pedagogije

Ovdje možete preuzeti digitalno izdanje ovog broja domskog lista Polet:

Polet br. 25 – List ženskoga đačkog doma Split

Polet br. 25 – poster