domski list polet

broj 24 – godina 2020.

UREDNIŠTVO
Učenice
Antonela Dominiković, Ivana Čepo,
Issa Ćudina, Barbara Parunov,
Dora Pašalić, Mija Sabljić, Anita Vudrag
Mentorica
Đurđica Kamenjarin, prof.

SURADNICE
Učenice
Lea Ćelić, Mirela Dragojević,
Cecilija Jedretić, Morena Jerković,
Matija Knezović, Josipa Lozančić,
Ivana Lozančić, Natali Mikulandra,
Romina Pazarac, Marija Smolić,
Petra Štrba, Tereza Šestanović.
Odgajateljice
Maja Jelavić-Šako,
Vlatka Vladilo
Pedagoginja Ana Gizdić

FOTOGRAFIJE
Naslovna stranica
Matea Jagar
Portreti maturantica
Ivana Lozančić
Ostale fotografije
Multimedijska sekcija i arhiva Doma

LEKTORICA
Maja Jelavić-Šako, mag. hrvatskog jezika
i književnosti i mag. pedagogije

Ovdje možete preuzeti digitalno izdanje ovog broja domskog lista Polet:

Polet br. 24 – List ženskoga đačkog doma Split

Polet br. 24 – poster