domski list polet

broj 23 – godina 2019.

UREDNIŠTVO
Učenice
Issa Ćudina, Ivana Lozančić, Mija
Sabljić, Anita Vudrag
Mentorica
Đurđica Kamenjarin, prof.

SURADNICE
Učenice
Lucija Banović, Vannessa Barbir,
Amelie Franka Carl Vadnjal,
Lea Ćelić, Doris Delonga, Vesna
Dropulić, Anamarija Dujić,
Paula Filipić, Karla Galov, Matea Jagar,
Morena Jerković, Adela Kuščević,
Antonia Matijašević, Barbara Parunov,
Josipa Lozančić, Petra Štrba,
Josipa Šestanović, Tereza Šestanović.

FOTOGRAFIJE
Naslovna stranica:
U mreži, Issa Ćudina i Matea Jagar
Maturantice
Stella Roso
Ostale fotografije
Multimedijska sekcija

LEKTORICA
Maja Jelavić-Šako, mag. hrvatskog jezika
i književnosti i mag. pedagogije

Ovdje možete preuzeti digitalno izdanje ovog broja domskog lista Polet:

Polet br. 23 – List ženskoga đačkog doma Split

Polet br. 23 – poster